สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์เหล็กรีดงานโม่ในสิงคโปร์