สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำเหมืองกรวดเครื่องซักผ้าทราย