สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ฟังก์ชั่นของกรามบดในการโม่แป้ง