สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงพยาบาลก๊าซธรรมชาติต้มน้ำร้อนผู้จัดจำหน่าย