สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปีที่ผ่านมาไปที่นกเพนกวิน