สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำจัดขยะมูลฝอยก่อสร้างกรามบด