สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์อบแห้งสำหรับการควบคุมของแข็ง