สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกสำหรับผู้จัดจำหน่ายแร่ทองแดง