สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตแรงเหวี่ยงความเร็วสูง