สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชิงไห่กานซูทองและการโอนสิทธิ์ในการขุดทอง