สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานตัวอย่างสำหรับเครื่องย่อยขยะยิว