สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานเหมืองหิน