สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ออสเตรเลียโรงสีค้อนในแอฟริกาใต้