สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์หน้าจอสั่นแร่