สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระดูกเบ็ดเตล็ดของเครื่องบดย่อยแบบยุโรป