สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รูปแบบการบดหลักบดเบื้องต้นทำให้