สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คลิปเชื่อมต่อสายพานลำเลียง