สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลมือถือบดติดตามติดตั้งมือถือบดเพื่อขาย