สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การผสมปริมาณของหินทรายปอร์ตแลนด์ป่นในการทำบล็อกคอนกรีต