สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณสามารถใช้โซเดียมไซยาไนด์เมื่อการทำเหมืองแร่แมงกานีส