สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทองต่อส่วนหนึ่งของไทเทเนียม