สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเผาไหม้ไม้ชีวมวลหม้อต้มน้ำร้อน