สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดบดที่มีผลต่อปัจจัยปูนเม็ด