สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำลังการผลิตหน่วยบดขนาดใหญ่สำหรับเหมือง