สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่หินปูนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา