สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดหินพร้อมกับผู้ผลิตทรายเทียมในประเทศอินเดีย