สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์แยกสนามแม่เหล็กสำหรับในฟินแลนด์