สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สำหรับเครื่องแยกกระบวนการลอยอยู่ในน้ำ