สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สร้างเครื่องบดแร่ขนาดเล็ก