สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำลายหินในแม่น้ำมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่