สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้องใช้เหล็กเท่าใดในหน่วยสำหรับแพตารางเมตร