สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ประกอบการโรงงานเหมืองแร่และ