สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มวลรวมคอนกรีตหยาบต้องมีการตอบโต้