สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานบดกรามมือถือด้วยราคาที่เหมาะสม