สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บทความเกี่ยวกับการแปรรูปทองแดง