สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อินเดียมะม่วงเครื่องอบแห้ง