สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทขุดหินแกรนิตแอฟริกาใต้ที่ใหญ่ที่สุด