สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สิ่งที่พวกเขาใช้ในการขุดทองในข้อมูลกานา