สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลูกบอลที่ใช้ในการขุดทองแดง