สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องคัดแยกโลหะด้วยแรงโน้มถ่วง