สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดหินเคลื่อนย้ายได้จำหน่ายเครื่องบดแบบเคลื่อนย้ายได้