สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีข้าวแบบพกพาในราคาอินเดีย