สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมยาก๊าซธรรมชาติน้ำร้อนความดันบรรยากาศไฟท่อผู้จัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ