สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายเหล็กรุ่นที่เจ็ดทำให้เครื่องทราย