สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรย์มอนด์คั่นแม่เหล็กแม่เหล็ก