สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บอลของเหล็กออสเตรเลียนู้ด