สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการขาย