สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เบนตันหินใช้ราคาบดฟิลิปปินส์