สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สารเติมแต่งคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง