สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปรากฎว่ามีการร่อนทองเกาะแวนคูเวอร์